Årsmöte med Seko Krösa Nord

När: 2019-03-15 fredag
Var: ABF Nässjö
Tid: 15:00-16:30

På dagordningen:
• Årsmötesförhandlingar
• Aktuellt i branschen
• Förhandlingar
• Framtiden
• Övrigt

Vår ombudsman Rolf Sjöstrand medverkar under mötet.

Annonser
Publicerat i Möten | Lämna en kommentar

Transdev vann överprövningen av Krösatågsupphandlingen

Då är det klart från förvaltningsrätten.

Som ni känner till blev upphandlingen överklagad till Förvaltningsrätten.
Trafikhuvudmännen i Jönköpings län, Hallands län, Kronoberg, Blekinge, Skåne och Kalmar meddelade i december att Svenska Tågkompaniet vann Krösatågsupphandlingen. Transdev valde då att överpröva upphandlingen baserat på att inte kvalitetsbedömningen gjorts på rätt sätt.

Så långt hade jag hunnit skriva i dag. Sedan kom beskedet som en blixt från klar himmel:
Det är nu klart från förvaltningsrätten och förvaltningsrättens förordnar att Krösatågsupphandlingen ska göras om. Vad det innebär i praktiken vet vi inte än, men jag har haft kontakt med Tågkompaniet i eftermiddag och vet att de förbereder sig för ett övertagande i december. De beklagar också att de inte har möjlighet att träffa vår personal. Transdev är naturligtvis också intresserade av att fortsätta.

Det är inte vanligt att en överprövning går igenom och nu finns möjlighet för Trafikhuvudmännen att överklaga beslutet till Kammarrätten.
Transdev har kallat oss till MBL förhandling om hur vi ska gå vidare nu. Mer info om detta kommer.

Domslutet är i korthet:
Förvaltningsrätten bedömer att tilldelningskriterierna inte uppfyller de grundläggande tydlighetskrav som ska finnas i en offentlig upphandling. Ramarna för bedömningen är väsentligen oklara, vilket får till följd att det finns en stor risk att leverantörerna göra olika tolkningar av vilka uppgifter beställaren efterfrågar och därmed besvarar frågorna på olika sätt. Följaktligen riskerar jämförelsen att inte bli rättvis beträffande vilken anbudsgivare som offererar högst kvalitet i förhållande till anbudspriset.

Vi kommer att informera ytterligare när vi har ett besked.

Mats Andeersson

Publicerat i Klubbinformation, Transdev | Lämna en kommentar

Kollektivavtalets dag den 17 mars

Uppföljning av 10 punkter för ordning och reda på arbetsmarknaden

Inför valet 2014 ställde 6F, (Seko, Byggnads, Målarna, Elektrikerna och Fastighets), krav på 10 punkter för ordning och reda på arbetsmarknaden i Sverige. Kraven ställdes till Socialdemokraterna.

4 år senare har mycket hänt. Trots en borgerlig majoritet i riksdagen kan vi nu visa att många av kraven i listan bockats av.

I dag på kollektivavtalets dag så uppmärksammar vi vad som har hänt så här långt.

1. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla – riv upp lex laval

Lex laval revs upp, och den nya utstationeringslagen började gälla from 1 juni 2017.

2. Inför ett huvudentreprenörsansvar

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss om huvudentreprenörsansvar den 15 februari 2018. Den nya lagen är tänkt att träda i kraft 1 augusti 2018. Vår förhoppning är att riksdagen röstar ja till den kommande propositionen.

3. Inför månadsredovisning av de anställdas skatter och arbetsgivaravgifter

Införs stegvis i flera branscher fr.o.m. 1 juli 2018.

4. Kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling

Ett första förslag lades i riksdagen och röstades om den 30 november 2016. Sverigedemokraterna och Alliansen röstade ner förslaget. Regeringen återkom våren 2017 med en ny proposition vilken Kristdemokraterna stöttade.

5. Lagstadgade personalliggare i byggbranschen

Infördes 1 januari 2016.

6. Utänska företag ska ha kontor/registrera sig i Sverige

Utredningsförslag om skärpta regler för registrering av utstationering – anmälningsskyldighet från dag ett utan undantag. De nya utstationeringsreglerna innebär också att en företrädare för ett utstationerande företag med behörighet att förhandla om och teckna kollektivavtalet ska utses inom tio dagar på begäran av en facklig organisation. Arbetsmiljöverket har fått ökade resurser, samt arbetar mer samverkande med polis, skatteverket och andra myndigheter för att sätta dit oseriösa företag.

7. Konkurrensneutrala villkor för åkerinäringen

Högre sanktionsavgifter införda, möjlighet till fastlåsning av hjul. Mer resurser till trafikpolisen. Ökat beställaransvar. Un utredning har dessutom föreslagit att cabotagetrafik ska räknas som utstationerade arbetstagare.

8. Arbetstagare från tredjeland måste försäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor

Nya regler som skyddar arbetstagare med uppehållstillstånd infördes fr.o.m. 1 dec 2017. Hårdare straff för arbetsgivare som utnyttjar arbetstagares svaga ställning tas just nu fram.
De nya utstationeringsreglerna innebär att begränsningarna i stridsåtgärdsrätten inte ska gälla beträffande arbetsgivare som är etablerade i tredje land.

9. Ingen ska bli tvingad att bli f-skattare – skärpt lagstiftning

Regeringen tillsatte en utredning under hösten 2017 som ska se över en del utav reglerna kring f-skatt.

10. Anställningsskyddet ska inte kunna sättas åt sidan genom att använda bemanningsföretag

Lagändring hindras till viss del av EU:s bemanningsdirektiv, samt majoriteten i Sveriges riksdag.

Publicerat i Klubbinformation | Lämna en kommentar

Inbjudan till Årsmöte

När:               2018-03-16 fredag

Var:               Konferensrummet Transdev Nässjö

Tid:                15:00-16:30

På dagordningen:

  • Årsmötesförhandlingar
  • Aktuellt i branschen
  • Upphandlingen
  • Framtiden
  • Övrigt

Vår ombudsman Rolf Sjöstrand medverkar under mötet.

Vi bjuder på AW efter årsmötet och vill därför att ni anmäler er till mats.andersson3@transdev.se eller 070-583 40 70, (gärna med SMS).

(Senast onsdag 2018-03-14).

Välkommna
På styrelsens uppdrag Mats Andersson
Ordförande Seko Krösanord

Publicerat i Möten | Lämna en kommentar

Krösatågsupphandlingen överklagad

Fredagen den 8 december blev som bekant upphandlingen av Krösatågsaffären klar. Det blev Tågkompaniet som vann denna.

Under måndagen lämnade Transdev in en överklagan. Kammarrätten som skall behandla denna menar att det har hög prioritet, men det kan ändå dröja ett par månader innan vi får veta resultatet.

Mats

Publicerat i Klubbinformation | Lämna en kommentar

Läs Sekotidningen

Sekotidningen uppmärksammar det kommande operatörsbytet i en kort notis i dag.

Läs den här!

Mats

Publicerat i Klubbinformation | Lämna en kommentar

Ny entreprenör för Krösatågen

Då är det klart.

Ny entreprenör för Krösatågen blir Tågkompaniet. Det meddelar trafikhuvudmännen i Jönköpings, Hallands, Kronoberg, Blekinge, Skåne och Kalmar län nu i eftermiddag.

Vi vet nu vad vi har att arbeta med under nästa år och vi återkommer med information längre fram.

Mats

Publicerat i Klubbinformation | Lämna en kommentar